Psicogeriàtric Sant Martí

La Unitat d’Hospital de Dia Psicogeriatric és un servei ofereix atenció diürna a malalts amb diagnòstic de deteriorament cognitiu o demència i que viuen al seu domicili.

És un servei integrat a la comunitat i en els diferents recursos assistencials.

Els malalts i la seva família es beneficien d’una atenció integral des d’un abordatge interdisciplinari, que permet millorar la quantitat de vida del pacient i oferir suport a la família i als cuidadors

Disposem de 10 places concertades.

OBJECTIUS

  • Atenció integral a la persona malalta i la seva família, donant resposta a les seves necessitats físiques, emocionals i socials.
  • Millora general de la qualitat de vida i confort del malalt.
  • Rehabilitació i promoció de la seva autonomia.
  • Ajudar a la persona en la reinserció familiar i social.

EN TOTS ELS CASOS UNA VEGADA ASSOLITS ELS OBJECTIUS TERAPÈUTICS L’EQUIP ASSISTENCIAL VALORARÀ L’ALTA DEL PACIENT.

Equip assitencial

Mèdic
Infermeria
Terapeuta ocupacional
Treballadora Social
Terapeutes

Sobre la unitat

És convenient que es porti una muda de roba, identificada amb el nom.
La roba de recanvi ha de ser adequada a cada estació.

Derivació:

  • Des de la consulta Externa de Psicogeriatria.

Horaris