Hospital de Dia

La Unitat d’Hospital de Dia és un servei d’assistència principalment sanitària, on el pacient amb malalties i incapacitats físiques o psíquiques acudeix durant el dia, per rebre tractament integral i retornar després al seu domicili.

Disposem de 10 places concertades per pacients geriàtrics amb l’objectiu de la seva millora funcional.

OBJECTIUS

  • Atenció integral a la persona malalta i la seva família, donant resposta a les seves necessitats físiques, emocionals i socials.
  • Millora general de la qualitat de vida i confort del malalt.
  • Rehabilitació i promoció de la seva autonomia.
  • Ajudar a la persona en la reinserció familiar i social.

EN TOTS ELS CASOS UNA VEGADA ASSOLITS ELS OBJECTIUS TERAPÈUTICS L’EQUIP ASSISTENCIAL VALORARÀ L’ALTA DEL PACIENT.

Equip assitencial

Mèdic
Infermeria
Terapeuta ocupacional
Treballadora Social
Terapeutes

Sobre la unitat

És convenient que es porti una muda de roba, identificada amb el nom.
La roba de recanvi ha de ser adequada a cada estació.

Derivació:

  • Des d’Atenció Primària
  • Des d’àrea Sociosanitària de l’Hospital de Sant Celoni.

 

Valoració EQUIP MULTIDISCIPLINAR
Es important portar un informe mèdic i el tractament actualitzat en el moment de l’ ingrés.
Cal notificar qualsevol incidència i avisar en cas de no venir

Activitats diàries

Orientació a la realitat

Reminiscència

Musicoteràpia

Psicomotricitat

Tallers diversos

Horaris